Inspirerend lesgeven

 • ‘Lesgeven is niet meer wat het vroeger was, ik kan mijn verhaal niet meer kwijt en de leerlingen zijn echt veranderd’
 • ‘Ik heb het gevoel dat ik alleen nog maar bewaker ben en niets meer kan bijdragen aan hun ontwikkeling’
 • ‘Waar is de lol gebleven die ik vroeger had als ik voor de klas stond?’
 • ‘Ik heb het erg druk op school. Soms vraag ik me af of alles wat ik doe op den duur iets uitmaakt. Ik zou willen dat de leerlingen door mijn toedoen echt iets leren.’

Docenten met jarenlange ervaring zijn het wel eens zat. Ze hebben vaak meerdere veranderingen meegemaakt. Hun capaciteiten zijn op allerlei terreinen ingezet. Niet iedere docent vindt meer de inspiratie die hij nodig heeft om vol energie in de klas te functioneren. Welke mogelijkheden kan je nog in jezelf ontdekken om weer intrinsiek gemotiveerd te raken? Een persoonlijke zoektocht die je de mogelijkheid geeft weer met nieuwe energie voor een groep leerlingen te gaan staan. En het belang voor de school: geïnspireerde leerkrachten zijn een voorwaarde voor het welbevinden en leren van leerlingen en dus voor de kwaliteit van het onderwijs.

We hebben een uitdagende training ontwikkeld die weer nieuwe inzichten en mogelijkheden biedt om met een andere grondhouding les te geven.

Je reflecteert op en oefent met het beïnvloeden van jezelf en je gedrag door je eigen doelen en je bevorderende en belemmerende overtuigingen te onderzoeken t.a.v je persoonlijke waarden en drijfveren en werk. In veelal inspirerende omgevingen en omstandigheden ontdek je op verrassende wijze mogelijkheden om op een ‘nieuwe’ manier met jezelf, je leerlingen en je omgeving om te gaan.

Doelgroep

Leerkrachten/ docenten met jarenlange ervaring die op zoek zijn naar inspiratie om weer met plezier in de klas te kunnen werken en die nieuwe en andere kanten van henzelf en hun vak van docent willen ontdekken.

Inhoud

 • TA, een model om meer inzicht te krijgen in de hier en nu communicatie
 • bewustworden van de eigen kwaliteiten en competenties (wat wil ik, wat kan ik, wat weet ik, wie ben ik)
 • autobiografische verkenning
 • het eigen script (uw (on)bewuste levensscenario) onderzoeken, bewust worden van de onderliggende overtuigingen en deze ombuigen naar meer ‘helpende’
 • de belevingswereld van jongeren (wat houdt ze eigenlijk bezig?) van nu
 • de verbinding leggen tussen wensen en verlangens van uzelf en uw leerlingen
 • klassenmanagement
 • ontwerpen van uw eigen ondernemersplan voor de komende jaren
 • leerstijlen, afstemmen op de ander
 • activerende didactiek
 • begeleiding in veranderprocessen

Werkwijze

 • korte theoretische inleidingen, reflectie, uitwisselen, oefenen
 • intrainen van de vaardigheden: uitproberen, ervaren, feedback, reflectie, opnieuw uitproberen, conclusies trekken
 • creatieve opdrachten
 • er op uit, (samen inspiratie opdoen voor verrassende lessen in een andere omgeving.) experimenteren, ontwikkelen, samen werken en dan de vertaalslag maken naar het lesgeven
 • kleine groepen van maximaal 12 deelnemers

Duur en data

Duur en data in overleg.

Contact

contact@5d.nu

Inspirerend lesgeven

5d
-

Meld je aan