Feedback

Het geven van feedback draagt in grote mate bij tot de professionele cultuur binnen een bedrijf. In hoeverre durven mensen elkaar aan te spreken? Wanneer is een compliment op zijn plaats? Hoe stimuleer je medewerkers met elkaar een professionele en kritische dialoog aan te gaan? Het uiteindelijke resultaat is een veilige organisatie waarin mensen zich kunnen ontwikkelen.

Feedback

5d trainingsruimte in Delft of Heiloo
-

Meld je aan.