Training

Wij ondersteunen organisaties in beweging op drie niveau’s:

We coachen teams die vastlopen in de samenwerking, waar ‘gedoe’ is of die het gevoel hebben dat hun ontwikkeling/groei stagneert. Met concrete handvatten voor professionele communicatie en strakke procesbegeleiding nodigen wij uit om het gedoe op tafel te leggen en conflicten of ergernissen die ondergronds zijn gegaan uit te spreken. Hierin zijn we altijd respectvol, diepgaand en hebben we oog voor de individuele groei van teamleden. Waardoor teams grote stappen zetten richting een professionele cultuur, waarin mensen eigenaarschap hebben; open en effectief wordt samengewerkt vanuit verbinding aan de organisatiedoelen.

Blijf op de hoogte