Professionele cultuur en communicatie

Informatie over Teamontwikkelingstraject  Voor wie? Kijkend vanuit de systeemtheorie geldt dat we het team, de organisatie zien als een systeem. Een systeem is een sociaal geheel waarbij de delen in onderlinge verbinding staan. Deze delen hebben een rol en een bijdrage in de ontwikkeling van het geheel. De leden van een systeem beïnvloeden elkaar voortdurend […]

Persoonlijk Leiderschap

Een training waarin jezelf leren kennen centraal staat In het werken aan jezelf, met het mooi en het lelijk, het licht en het donker, krijg je zicht op je eigen waarheid,  wijsheid en vrijheid. Professionals hebben te maken met een snel veranderende wereld en context, waarin ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen en er […]

Talentontwikkeling

Kracht in ontwikkeling In deze dynamische training staat werken aan persoonlijke werkgerelateerde doel(en) centraal. Je exploreert je talenten en drijfveren en leert daarbij prioriteiten stellen, belemmeringen tackelen, omgaan met stress en tegenslag en effectieve en efficiënte communicatie toe te passen om ambities en doelstellingen waar te maken. Tijdens de training krijg je feedback en ervaar je […]

Mentoren training

Wat is het beste voor de leerling en hoe bereikt je dat?Wat te doen met de groepscultuur in een klas? Hoe begeleid je individuele leerlingen?Wat zijn de grenzen aan het mentoraat?En wat is een goede manier om collega’s te betrekken bij je leerlingen? Deze training wordt op maat gemaakt, gericht op de vragen die in […]

Inspirerend lesgeven

Docenten met jarenlange ervaring zijn het wel eens zat. Ze hebben vaak meerdere veranderingen meegemaakt. Hun capaciteiten zijn op allerlei terreinen ingezet. Niet iedere docent vindt meer de inspiratie die hij nodig heeft om vol energie in de klas te functioneren. Welke mogelijkheden kan je nog in jezelf ontdekken om weer intrinsiek gemotiveerd te raken? […]

Omgaan met agressief gedrag

In deze training ontwikkel je de kennis en vaardigheden die je helpen om agressief en grensoverschrijdend gedrag op een krachtige en effectieve manier te voorkomen en te stoppen. Daar is meer voor nodig dan kennis over vormen van agressief gedrag en het trainen van vaardigheden. In deze training besteden we ook aandacht aan hoe je […]

Effectieve communicatie

We communiceren de hele dag door, met collega’s, prospects, klanten, vrienden, familie etc. Goed communiceren zorgt voor prettig en effectief samenwerken. Maar wat als deze communicatie niet lekker loopt? Ervaar je wel eens dat je boodschap niet overkomt zoals jij het bedoelde, of merk je dat je het lastig vindt om je mening te geven […]

Feedback

Het geven van feedback draagt in grote mate bij tot de professionele cultuur binnen een bedrijf. In hoeverre durven mensen elkaar aan te spreken? Wanneer is een compliment op zijn plaats? Hoe stimuleer je medewerkers met elkaar een professionele en kritische dialoog aan te gaan? Het uiteindelijke resultaat is een veilige organisatie waarin mensen zich […]

Oudergesprekken

In de training oudergesprekken leer je hoe deze belangrijke gesprekken zowel respectvol als effectief kunnen zijn, juist ook wanneer de emoties oplopen en er verschillende standpunten spelen. Naast het aangaan van een open dialoog, leer je deze in goede banen te leiden waardoor er afstemming en overeenstemming wordt bereikt. Je werkt bewust aan je eigen houding […]

Formatieve Feedback

TA is een theorie over sociale handelingen en een persoon­lijkheidstheorie, geba­seerd op de analyse van alle mogelijke transacties, intern of tussen twee of meer mensen.