Coaching

Wij ondersteunen in het vergroten van je persoonlijk leiderschap, zodat de regie over eigen werk en leven toeneemt

Individuele coaching/scholing

Onze opvattingen over individuele coaching/scholing Bij individuele coaching gaat het om het doelgericht verwerven en verdiepen van professioneel gedrag. Individuele coaching is gericht op het vergroten

Lees Meer »

Teamcoaching

Achtergrond Vanuit de visie van de 5d komt een team pas werkelijk tot professionalisering en zelfsturing vanuit: Waarom eerst werken aan het proces? De cultuur

Lees Meer »

Coaching met verplicht succes

Coaching met verplicht succes Een medewerker, functioneert onvoldoende volgens de opdrachtgever.  Dit speelt al langer en de opdrachtgever kan dan overgaan tot een ‘coaching met

Lees Meer »

Conflictcoaching

Onze aanpak bij conflictcoaching Het stappenplan wordt samen met de opdrachtgever op maat gemaakt, de te nemen stappen zijn afhankelijk van de situatie. Algemeen stappenplan: Stap

Lees Meer »